Dunajská 10

040 01 Košice

DIČ: 2020481672

IČ DPH: SK2020481672

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

účet: SK5402000000000397748542

MANAGEMENT

obchodný manažér

Gazdík Ľubomír

0903 646150

gazdik@geodetic-ke.sk

manažér katastrálnych činností

Ing. Buľková Zuzana

0903 635545

bulkova@geodetic-ke.sk

manažér inž.činností

Ing. Budinský Daniel

0903 907150

budinsky@geodetic-ke.sk

KOLEKTÍV

Ing. Mačuga František

macuga@geodetic-ke.sk

Imrich Lukács

lukacs@geodetic-ke.sk

Blanka Magdová

magdova@geodetic-ke.sk

Ing. Eva Murcková

0907 664 731