PO-PI   7:30 - 17:30 
0903 646 150, gazdik@geodetic-ke.sk

Vytyčovanie

POZEMKY - HRANICE

DOMY, GARÁŽE

PRIEMYSELNÉ STAVBY, BUDOVY, HALY

INŽINIERSKE SIETE, STAVBY

Zameranie skutočného stavu

VLASTNÍCKE HRANICE

INŽINIERSKE SIETE

POLOHOPIS a VÝŠKOPIS ÚZEMIA

Geometrický plán

ODDELENIE POZEMKU, ÚPRAVA HRANÍC POZEMKU

USPORIADANIE VLASTNÍCTVA

STAVBA KOLAUDÁCIA, ROZOSTAVANÁ STAVBA

VECNÉ BREMENO

ADRESNÝ